sábado, 6 de marzo de 2010

2n ESO: MECANISMES (màquines simples)Animació que ens permet conèixer millor les màquines simples i els mecanismes de trasmissió de moviment . A més a més, tens una avaluació final online per comprovar el que saps del tema. Pàgina creada per Luis Gil, Juan Lara i Miguel López de la Junta d'Andalusia"
A més, caldrà que resoleu el següent exercici:
  1. Què és l'avantatge mecànica?
  2. Explica el funcionament bàsic de dues màquines simples que no has vist en aquest tema bàsic: el pla inclinat i el torn.
  3. Entre els mecanismes de transmissió, explica com funcionen i on s'utilitza el sistema compost per politges i el tren d'engranatge complexe.

2n ESO. MECANISMES

En aquesta web pots trobar els continguts necessaris per portar a terme els teus projectes mecànics de Tecnologia . MecanESO es divideix en 6 blocs: Màquines; Operadors; mecanismes; Organització i exercicis .

El seu autor és Celso Javier Roces Suárez


Si vols més informació sobre aquest tema pots mirar també en el portal Edu365 en l'apartat de tecnologia