miércoles, 16 de febrero de 2011

EROSKI CONSUMER

En aquesta pàgina d'EROSKI CONSUMER podeu trobar material molt bo (vídeos, infografies, articles..) de diferents temes lligats amb la tecnologia

Electricidad bàsica
Pàgina web del NAcho Andrada i el José Luis Pinedo on expliquen molt bé els coneixements bàsics de l'electricitat i on també podeu trobar exercicis
domingo, 13 de febrero de 2011


Hola us passo un mapa conceptual fet amb GLIFFY que recull tot allò fet a classe de 4t d'informàtica -Retoc fotogràfic

jueves, 10 de febrero de 2011

Taller tecnologia

Us deixo una presentació que he fet amb Prezi de com es distribueix l'espai al taller de tecnologia